راهنما

اشخاص

کاربر

کاربران در واقع اعضای تیم‌هایی هستند که در دوره شرکت می‌کنند، برای هر تیم یه اکانت ورود ساخته‌شده و تمامی اعضای تیم می‌توانند از همان اکانت استفاده نمایند. از آن‌جا که این پلتفرم در حالت نمایش عمومی قرار ندارد و ویژه تیم‌های ورودی است، تیم بایستی از قرار دادن اکانت خود در دسترس دیگران خودداری نماید.

مربی

مربی فردی است که در حوزه‌ای متخصص بوده و آن را بر اساس سرفصل‌های نظام نوآوری هم‌آوا برای تیم‌ها تدریس می‌نماید. مربی بر اساس رزومه و مهارت‌هایش توسط تیم متخصص هم‌آوا انتخاب می‌شود. این فرد بر کارایی تیم‌ در یک موضوع خاص تمرکز داشته و آن را به سمت اهدافش هدایت می‌کند.

راهبر

راهبر در تمام طول مسیر در کنار تیم است. هدف وی با توجه به دانش، مهارت و نگرش‌هایش توسعه شبکه دانش کلی تیم است. وی بر رشد و توسعه همه جانبه تیم تمرکز داشته و غالبا نقش بررسی کننده تکالیف، چالش‌ها و کلیات کار تیم را بر عهده دارد. راهبر وجه تمایز شکلدهی آنلاین با هر آموزش دیگریست. هر تیم راهبر ویژه خود را دارد.

هماهنگ‌کننده

این فرد کانال ارتباطی تیم با شکلدهی آنلاین است. کارهای تیم را پیگیری نموده، در کنار تیم‌ قرار می‌گیرد و امورات اجرایی برنامه را بررسی می‌کند.

بخش‌ها

سفر قهرمانی

سفر قهرمانی همان سفر تیم در مسیر شکلدهی آنلاین است. این سفر شامل ۸ دره (۸ هفته) می‌باشد که در هر دره تیم باید بتواند از چالش‌های موجود عبور کرده و به سفر خود ادامه دهد.

دره

هر دره شامل یک مرحله است که با توجه به سرفصل‌های آموزشی‌اش یک عنوان دارد. تیم با حضور فعال در رویدادها، انجام تمارین و بارگذاری آن‌ها در پلتفرم می‌تواند از دره‌ها عبور کرده و آن‌ها را پشت سر بگذارد. تا به قله می‌رسند.

آذوقه

میزان آورده مالی تیم از هم‌آوا و برون سپاری جمعی در بخش آذوقه تبدیل به سکه شده و جمع‌آوری می‌شود. آذوقه شامل C-Coin (سکه برون سپاری جمعی) و H-Coin (سکه هم‌آوا) می‌باشد. تیم با خرید هر رویداد بخشی از سکه خود را پرداخت کرده و تراکنش انجام می‌گیرد. تاریخچه این تراکنش‌ها در آذوقه قابل مشاهده می‌باشد.

کوله‌پشتی

کوله‌پشتی شامل همه محصولات و رویدادهایی است که تیم در طول سفر قهرمانی خود خریده و با خود همراه کرده‌است.

بازارچه نوآوری

این بازارچه فضایی برای خرید و فروش محصولات و خدمات تیم‌های درون دوره است. آن‌ها می‌توانند محصول خود را در این بازارچه به فروش رسانده و در مقابل آن آذوقه دریافت نمایند و در سفر قهرمانی خود از این سکه‌ها استفاده کنند.


پلتفرم نوآوری هم آوا

هم‌آوا

“شرکت هم‌آوا” ( با نام ثبتی کارخانه نوآوری هم‌آوا) از ادغام شتاب‌دهنده آواتک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات (شامل شتابدهنده آواگیمز)، شتاب‌دهنده شزان در حوزه فناوری‌های همگرا، فضای کاری اشتراکی زاویه و شرکت نوآوا ارائه‌‌کننده‌ی راه‌ کارهای رشد به کسب‌وکارها، شکل گرفته است و اکنون در محل کارخانه نوآوری آزادی مشغول به کار است.

همراهان

ساخته شده با و در کارخانه نوآوری هم‌آوا (پائیز۱۳۹۹ )